INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016

if2015

Vyhlašovatel soutěže:

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Organizátor soutěže:

Agentura pro regionální rozvoj
Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016

Cílem této soutěže je podpořit inovační podnikání na území Moravskoslezského kraje. V letošním roce je soutěž rozdělena na dvě části - přihlašovat se budou moci firmy, tak jako v minulých letech a nově také školy, jak základní, tak střední a vysoké školy (kategorie Junior inovátor).


Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016 - FIRMY:

  • Kategorie 1 - malé a střední podniky
  • Kategorie 2 - velké podniky

Cílem je propagovat firmy, které přicházejí s inovovanými produkty a službami, jež v konečném důsledku posilují konkurenceschopnost kraje.  Soutěžit mohou firmy (malé, střední i velké) se sídlem v Moravskoslezském kraji,  přihlásit mohou svou inovaci výrobku, služby nebo technologie, přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech (od 24. 3. 2013 do 24. 3. 2016). Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, nebudou akceptovány pouze modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.), které nepřinášejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka.

Vítězná firma v každé kategorii obdrží finanční odměnu ve výši 50 000,- Kč, firmy na druhém a třetím místě získají finanční odměnu ve výši 30 000,- Kč a 10 000,- Kč. Vítězná firma bude moci používat označení Inovační firma Moravskoslezského kraje roku 2016, včetně loga, které bylo pro tuto soutěž vytvořeno.

Firmy se mohou přihlašovat od 24. 3. 2016  - 9. 9. 2016.

Podmínky pro malé, střední a velké firmy.

Přihláška pro malé a střední firmy.

Přihláška pro velké firmy.


Veřejnost může také svou "inovační" firmu do soutěže přihlásit prostřednictvím on-line nominačního formuláře. Nominovat inovační firmu je možné pro obě výše uvedené kategorie (malé a střední podniky, velké podniky). Na základě podnětu navrhovatele bude organizátor soutěže (Agentura pro regionální rozvoj, a. s.) kontaktovat navrženou firmu s nabídkou k zapojení se do soutěže.  Nominovat je možno  do 26. 8. 2016

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne dne 4.10.2016.


Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016 - ŠKOLY (JUNIOR INOVÁTOR):

Cílem je podpořit podnikavost již na školách v Moravskoslezském kraji, a to jak základních, tak středních a vysokých. Tým či jednotlivec může přihlásit nápad/projekt, tak jak je určeno u podmínek v dané kategorii. Vítězné týmy, resp. jednotlivci ve všech kategoriích obdrží věcnou hodnotnou odměnu. Vítězné školy ve všech kategoriích budou moci používat označení Inovační firma Moravskoslezského kraje roku 2016 Junior Inovátor (s uvedením kategorie) po dobu jednoho roku od udělení titulu, včetně loga, které bylo pro tuto soutěž vytvořeno.

Školy se mohou přihlašovat od 24. 3. 2016 do 30. 6. 2016

Podmínky pro školy (ZŠ, SŠ i VOŠ a VŠ).

  • Kategorie 1 - základní školy
  • Kategorie 2 - střední školy
  • Kategorie 3 - vyšší odborné školy a vysoké školy

Kategorie 1 - Základní školy: oprávněnými žadateli jsou základní školy se sídlem v Moravskoslezském kraji. Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak žákovský tým ( 3 - 5 členný). Přihlásit mohou zlepšováky/nápady žáků z oblasti přírodních věd, společenských věd, techniky, ze života obce či rodiny a zlepšováky pro chod školy. Nápady by neměly být starší 1 roku.  Přihláška pro základní školy.

Kategorie 2 - Střední školy: oprávněnými žadateli jsou střední školy se sídlem v Moravskoslezském kraji. Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak studentský tým ( 3 - 5 členný). Přihlásit je možné podnikatelské záměry/projekty týkajících se zdokonalení, resp. vylepšení stávajících výrobků, technologií či služeb. Podnikatelské záměry/projekty by neměly být starší 1 roku. Téma je libovolné a výběr záleží na individuálním přístupu jednotlivce, resp. studentského týmu. Přihláška pro střední školy.

Kategorie 3 - vyšší odborné školy a vysoké školy: oprávněnými žadateli jsou studenti (jednotlivci, případně maximálně 5 členný tým) prezenční formy studia vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která má sídlo v Moravskoslezském kraji.Přihlásit je možné konkrétní projekty týkající se inovací výrobků, technologií či služeb, přičemž realizace projektu by neměla být starší 3 let. Musí se jednat o zcela nové projekty, nebudou akceptovány modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.). Přihláška pro vysoké školy.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne dne 4.10.2016.


Kontaktní osoba:
Ing. Pavla Švancerová
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, Ostrava
Email: svancerova@arr.cz
Tel.:  595 691 242


Organizátoři soutěže:


             Partneři soutěže:


                              Tisk Nahoru Zpět